GENEL HABERLER


Tüketici odaklı sigortacılık

2013’te Hazine, kaskodan trafik sigortasına, sağlıktan bireysel emekliliğe kadar sigortacılığın birçok alanında tüketici odaklı düzenleme yaptı.

Bunlara yılın son çeyreğinde yeni Tüketici Kanunu’ndaki değişiklikler de eklenince yıllardır sigortalı ile sigorta şirketlerini karşı karşıya getiren ve şikayetlere neden olan sorunlar da çözüme kavuştu. Bu düzenlemelerin bir kısmı 2013’te uygulamaya girdi, bir kısmı ise 2014’te girecek. İşte o değişiklikler:

Banka kredisinde zorunlu sigorta kalkıyor

Maketten konut satışına sigorta güvencesi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nda önemli bir düzenleme de maketten konut satışı olarak da adlandırılan, ön ödemeli konut satış sözleşmelerine yönelik. 2014’te başlayacak uygulama ile belirli büyüklüğün üzerindeki projeler için yapı şirketi, ön ödemeli konut satışına başlamadan önce, bina tamamlama sigortası yaptıracak. Bina tamamlama sigortasının kapsamını, şartlarını ve içeriğini Hazine Müsteşarlığı belirleyecek. Yeni uygulama çerçevesinde, yapı şirketi açısından bina tamamlama sigortasını yaptırmak zorunlu olacak, ancak sigorta şirketleri isterlerse sigorta yapmayabilecek.

Emeklilik fonlarına yeni düzenleme geliyor

2014’te emeklilik fonlarında yeni düzenlemeye gidiliyor. Bunlardan biri, ‘fon performans kesintisi’. Bu düzenleme ile performansı yüksek olan, fazla getiri sağlayan fonlardan; emeklilik şirketleri daha yüksek oranda kesinti yapabilecekler. 2014’te yapılacak yeni düzenleme ile emeklilik şirketleri, belli bir oranın üzerinde getiri sağlayan fonlardan daha fazla işletim gideri kesebilecek. SPK, Hazine ve bireysel emeklilik şirketleri fonların getirisi ile ilgili belirli bir oran belirleyecek. Fonun getirisi, bu oranın altına düşerse SPK; emeklilik şirketinden, portföy yönetim şirketini değiştirmesini isteyecek.

Sağlıkta tüketici mağdur edilmeyecek

Yeni uygulama başladığında sigorta şirketleri, yenileme garantili veya yenileme garantisi olmayan poliçeleri sigortalılara sunacak ve tüketici istediği ürünü seçecek. Eğer tüketici, ömür boyu yenileme garantisi içeren bir sağlık poliçesi seçerse sigorta şirketi, tüketicinin mevcut hastalıklarına ya da ileride karşılaşılacak risk durumuna göre özel şartlar belirleyebileceği gibi, ek prim de isteyebilecek. Sağlık durumu, ek prim artışı da dahil tüm özel şartlar hakkında tüketici hem bilgilendirilecek hem de sigorta satın alınırken, poliçede detaylı bir şekilde yazılacak. Böylece kişi, ne satın aldığını önceden bilecek.

Bireysel emeklilikte yüzde 25 devlet katkısı

2013’ün başında bireysel emeklilik sisteminde devlet katkılı sisteme geçildi. Devlet, bireysel emeklilik sistemine bugüne kadar katılmış, bundan sonra da katılacak istisnasız herkese, yüzde 25 katkı yapmaya başladı. Sisteme giren bir kişi, aylık 100 lira yatırdığında, devlet de 25 lira ödedi; böylece, kişinin birikimi 125 lira oldu. Çalışan, çalışmayan, ev hanımları, istisnasız herkes; 18 yaşında olmak kaydıyla, sisteme girebiliyor ve devlet katkısından yararlanabiliyor. Sisteme girmek için üst yaş sınırı da yok. Devlet katkısı yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’ini geçemiyor. 2013’ten itibaren kesinti oranları da değişti. Şirketler, yönetim gideri adı altında en fazla yüzde 2 kesinti yapabiliyor. Yeni uygulamaya göre gerek sisteme yeni gireceklerden, gerekse de mevcut katılımcılardan emeklilik fonuna göre yüzde 1,09 ile yüzde 2,28 oranında fon işletim gideri kesiliyor.

Kasko şartları 1 nisan’da değişti

Kasko sigortalarında değişiklik 1 Nisan 2013’te başladı. Hem ikinci el hem de sıfır araçların kaskosunda artık, poliçeye sigorta değeri yazılmıyor; aracın o anki piyasa rayiç bedeli tespit ediliyor, ödenecek prim de bu bedel üzerinden belirleniyor. Hasar ise aracın o günkü piyasa değeri üzerinden ödeniyor. Yeni kasko uygulamasında, hem primin belirlenmesinde hem hasarın ödenmesinde en önemli kriter, aracın piyasa rayiç bedeli. O nedenle sigorta şirketleri primi belirlerken aracın piyasa rayiç bedelini nereden tespit ettiklerini, nereyi referans aldıklarını mutlaka poliçeye yazıyor. 1 Nisan’da başlayan yeni uygulama ile yedek parça konusundaki tartışma da son buldu.

Trafik sigortasında serbest döneme geçiliyor

2014’te trafik sigortasının şartları da değişiyor. Artık, sigorta şirketleri primleri tamamen kendileri serbestçe belirleyecek. 1 Ocak 2014 itibariyle hasarsızlık indirim oranı ile prim artış oranını ve primlere uygulanabilecek en yüksek zammı Hazine değil, artık şirketler istediği gibi belirleyecek. Şirketler, hangi sürücüye, hangi oranda indirim ve artırım yapacaklarını kendi tespit edecek; aynı şekilde hasar yapan sürücülere de istedikleri oranda prim artışı uygulayabilecek ve tüm bunlara Hazine karışmayacak. Ancak şirketler yapacakları indirim ve artırımların tüm gerekçelerini açıklayacak. Böylece 2014’ün başından itibaren, trafik sigortalarının primlerinde şirketler açısından tam serbest dönem başlamış olacak. Trafik sigortasında yapılan değişikliklerden biri de sigorta şirketlerinin primleri birer aylık süreler içinde değiştirebilecekleri.

Tamamlayıcı sağlık sigortası başlıyor

Hükümet, 2014 yılı programına tamamlayıcı sağlık sigortasını aldı; Hazine de sigortanın şartları ile ilgili yönetmelik yayınladı. Böylece, üzerinde yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçemeyen tamamlayıcı sağlık sigortası da resmen uygulamaya geçmiş oldu. Hükümet, açıkladığı planda, 2014’te sağlık harcamalarını kontrol altına alacağını ortaya koydu. Bu çerçevede, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlanacak hizmetlerin tanımlandığı temel bir teminat paketi oluşturulacak. Belli giderler kapsam içine alırken, belli sağlık harcamaları ise kapsam dışında tutulacak. Hükümetin, bu yılın sonuna kadar sağlık paketini hazırlaması bekleniyor. Temel teminat paketinin kapsamı dışında kalan hizmetlerde ise tamamlayıcı sağlık sigortası devreye sokulacak. Yine bu kapsamda, tamamlayıcı sağlık sigortasına konu olacak sağlık hizmetleri de ayrıca belirlenecek. 2014 hükümet planının açıklanmasından günler öncesinde ise Hazine, özel sağlık sigortalarına yönelik bir yönetmelik yayınladı ve yönetmelikte; tamamlayıcı ile destekleyici sağlık sigortası ürünlerine de açıklık getirdi. Buna göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan sağlık giderlerine ek masraflar ile SGK tarafından karşılanmayan tüm giderler; özel sigorta şirketlerinin çıkartacağı tamamlayıcı sağlık sigortaları tarafından karşılanacak.