Kasko

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası ,motorlu aracın , aracı kullananın iradesi dışında meydana gelmiş bir olay , kaza sonucu uğrayacağı zararları karşılar. Çarpma , çarpışma , devrilme , yanma gibi durumlar dışında aracın çalınması ve / veya çalınmaya teşebbüsü sırasında meydana gelen hasarlar da Kasko poliçesi kapsamına girer.

Araç Kasko Sigortası, Trafik Sigortasından farklıdır ve karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır.

Kasko Sigortası zorunlu değildir. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. Sigortalının ihtiyacı ve talebi doğrultusunda araçta TC sınırları dışında meydana gelen hasarlarda teminat altına alınabilir.

Poliçe Primini ne zaman ödemelisiniz ?

Kasko Sigortası poliçenizin primini peşin olarak poliçeyi teslim aldığınızda ödeyebilirsiniz . Taksit ile ödeme yapacaksanız Sigorta teminatı peşinatın ödenmesi ile başlar. Peşinatın ödendiği gün sigorta başlar.

Hasar durumunda ne yapacaksınız ?

Hasarın meydana geldiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde durumu Sigorta Şirketine bildirmelisiniz . Bildirimi 5 iş günü içerisinde yapmak sigortalının yükümlülüğüdür.

Hasar bildirimi aldıktan sonra Sigorta Şirketinin yükümlülüğü nedir ?

Sigortacı hasar ihbarını aldıktan ve hasar ile ilgili belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirmek zorundadır.

Poliçenizde Muafiyet varsa ne olacak ?

Poliçe üzerinde belli hasarlar için belli oranlarda muafiyet uygulanacağı şeklinde bir not var ise, Sigorta şirketi hasar ödemesini yaparken , hasar ödemesinden muafiyet tutarı kadar eksiltir.

Kasko Poliçesi yaptırmak yasal bir zorunluluk değil , o halde neden kasko poliçesi satın almalısınız ?

Bir konuda hatırlatma yapmakta fayda var. Trafik sigortasında herhangi bir kaza/hasar durumunda hatanız nispetinde karşı tarafın zararı ödenir .Kendi aracınızda meydana gelen hasarlar Trafik poliçenizden ödenmez. Kendi aracınızda meydana gelen hasarı ancak Kasko sigortası yaptırarak teminat altına alabilirsiniz . Ayrıca sadece çarpışma devrilme ve benzeri hasarları değil , kasko poliçesi ile çalınma , yanma , halk hareketi , terör olayları sonucu aracınızda meydana gelecek zararlar da Sigorta şirketiniz tarafından karşılanır .

Kasko Poliçesinin aracınıza ait hasarlar dışında , farklı pek çok riskinizi de teminat altına aldığını biliyor musunuz ?

Kasko Poliçeleri Geniş kapsamlı Paket Poliçelerdir. Herhangi bir hasar anında aracınızda meydana gelecek hasarlar dışında , karşı tarafa verdiğiniz zararlar için, Trafik poliçesinin limitlerinin yetmediği durumlarda , tarafınıza açılabilecek tazminat davalarından sizi korumak amacıyla , İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı da Kasko poliçesi içinde sunulur.

Herhangi bir hasar anında siz ve aracınız içinde bulunan kişiler zarar görürse , zararınız Kasko Poliçesinden karşılanabilir. Örneğin yaralanma ve hastalık durumunda sigortalının uygun sağlık kurumuna nakli, eşlik eden lehdarın yaralanma, hastalık sebebiyle nakli, sigortalıya yapılacak tedavi nedeni ile aile üyelerinin birinin seyahat ve konaklaması. Ayrıca sigorta paketinin özelliğine göre vefat eden sigortalının veya eşlik edenlerin nakli, acil mesajların iletilmesi, evde meydana gelen hasar ve vefat nedeni ile yolculuğun durdurulması sonucu erken dönüş ferdi teminatlar içinde yer alabilmektedir. Araç içindeki sürücü ve yolcuların ölmesi , sakat kalması ve tedavi masrafları araç koltuk sayısına gore verilen Ferdi Kaza Sigortası ile Kasko Poliçesi içerisinde teminat altına alınabilir.

Neden Sigorta şirketleri, aynı teminat ve limitleri içeren içeren Kasko Poliçesi için farklı primler talep ediyor ?

Sigorta Şirketleri Kasko Sigortası tarifelerini hazırlarken öncelikle kasko Sigorta portföylerini incelerler. Marka model tip kullanım tarzı sigortalı profili gibi pek çok farklı açıdan bir değerlendirme yaparak , en çok hasar üreten araç ve sigortalı profilleri ile tam tersi grupları ayrıştırmaya çalışırlar. Amaç gelecekte ödenilmesi muhtemel hasarları tahmin etmek ve doğru fiyatlandırma yapmaktır . Bu nedenle bir Sigorta Şirketi bazı marka model araçlarda daha ucuz kasko fiyat teklifi verirken, bazı marka model araçlarda daha pahalı olabilir. Bu durumda bir sigortalı için ucuz olan şirket sizin için pahalı veya tam tersi olabilir.

Aracınız ve Sizin için en uygun Sigorta Şirketi hangisi ?

Bir Sigorta Şirketi bazı marka model araçlarda daha ucuz kasko fiyat teklifi verirken, bazı marka model araçlarda daha pahalı olabilir. Araç sahipleri kasko poliçelerini satın alırken kesinlikle çok araştırmacı olmalı , mümkün olduğunca piyasadaki tüm şirketlerin fiyatlarını mukayese etmelidirler. Ancak aynı içeriğe sahip police fiyatlarını karşılaştırabilmek ve size en uygun teminat içeriklerini en uygun fiyat ve en uygun ödeme şekli ile satın alabilmek meşakkatli bir iştir. Bunun için uzun bir zamana ve efora ihtiyacınız vardır.

Tüm Dünyada Sigorta satın alımlarında profosyonel ekiplerden destek alınmaktadır. Sigorta Teknik bilgi, piyasanın yakın takibi , titizlik ve tecrübe gerektiren bir iştir .

Kasko Poliçesi tek çeşit midir ?

Sigorta Şirketleri 01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre müşterilerine 4 farklı ürün satabilmektedirler.

Dar Kasko: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Yukarıdaki ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür

Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe isminde belirtilmesi gerekir. Poliçenizi satın almadan önce kontrol ediniz.

Kasko sigortanızı bir an önce yaptırmak veya vadesi dolmuş poliçenizi hemen yenilemek için Sigortakolay.net den kasko sigortası teklifi alarak, farklı sigorta şirketlerinin aracınız ve size özel olarak vermiş oldukları fiyatlarını karşılaştırabilir, en uygun prim ile poliçenizi satın alabilirsiniz .

Kasko Sigrotası İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Kasko Sigortası Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgler

Kasko Sigortası Genel Şartları