Last year we put 347,962 motorists back on the road. Total claims notified to Direct Line Motor from 01.07.11-30.06.12. Includes accidents, fire & theft and windscreen damage.

Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortası herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu doktor , ilaç , hastane masrafları gibi, tedavi süreciniz boyunca, tüm harcamalarınızı karşılayan bir sigorta türüdür. Doktor ve tedavi ihtiyacı basit bir baş ağrısı , üşütme gibi sebeplerle doğabileceği gibi, daha komplike bir durum için de olabilir. Başınıza herhangi bir olay gelmedikçe , sürpriz hastalıklar , beklenmedik kazalar sonucu katlanmak zorunda olacağınız masraflar ile ilgili bir tahminde bulunmanız mümkün değildir. Kısaca sağlık masraflarınızı tahmin etmeniz ve mükemmel bir şekilde durumu yönetmeniz mümkün olamayabilir. Özel Sağlık Sigortası bir yıllık olarak düzenlenir ve sürekliliği için her yıl yenilenmesi gerekir.

Özel Sağlık Poliçesi faydaları nelerdir?

*Teşhis ve tedavi masraflarınız için sigorta primi dışında özel bir bütçe ayırmanıza gerek kalmaz sürpriz durumlar bütçenizi sarsmaz .
*Tercihinize göre , istediğiniz sağlık kurumuna gidebilirsiniz .
*Bütçenize göre farklı paketler satın alabilirsiniz . Örneğin Sadece Yatarak Tedavi Masraflarınızı güvence altına almak isterseniz, daha az primle police satın alabilirsiniz. Bu durumda ayakta tedavi için sağlık kurumuna ödediğiniz ücret, sisteme dahil olmanız dolayısı ile , hiç poliçesi olmayan bir kişiden daha ucuz olacaktır.
*Yatarak Tedavilerde uygulanan otelcilik ve refakatçi masraflarınız da poliçenizden karşılanır.
*Teminat Tüm Türkiyede geçerli olduğu gibi , poliçelerin çoğunda seyahat amacıyla yurtdışına çıktığınız zaman, beklenmedik durumlarda yapacağınız sağlık harcamaları da teminat altındadır

Özel Sağlık Poliçesi hangi teminatlar ile satın alınabilir?

1) Sadece Yatarak Tedavi Teminatı içeren Özel Sağlık Sigortası
2) Yatarak ve Ayakata Tedavi Masraflarının karşılandığı Özel Sağlık Sigortası

Yatarak Tedavi Teminatı içeren Özel Sağlık Sigortası

Yatarak tedavi teminatı ile , yatış durumundan itibaren tüm hastane masraflarınız ve/veya acil sağlık hizmeti almanız gereken durumlarda policede belirtilen kapsam dahilinde tedavi masraflarınız karşılanır

*Sigorta sözleşmesinde yer alan yatış sınıfına göre oda ve yemek masrafları,
*Yoğun bakım ünitelerinden karşılanacak tedaviler,
*Hastaneden alınacak hizmetler (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuar, radyolojivb.),
*Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı,
*İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,
*Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuar testleri, röntgen tetkikleri, elektro kardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb.
*Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler,
*Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim viziteleri,
*Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen özel hemşirelik hizmetleri,
*Sigorta ettiren tarafından seçilen ve poliçe ekinde verilen programda belirtilmiş limite kadar doğum ve/veya hamilelik masrafları,
*Sigortacı tarafından önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer)
*Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen ambulans hizmetleri,
* Refakatçi masrafları,
*Teminat kapsamında olan bir hastalık ya da yaralanma nedeniyle hastanede tedavi gören sigortalının hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları.

Yatarak ve Ayakata Tedavi Masraflarının karşılandığı Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Poliçenizde ,Ayakta Tedavi Teminatı da almış iseniz , yatış durumundaki masraflarınız dışında aşağıdaki durumlarda da sağlık harcamalarınız sigorta poliçenizden ödenir.

- Hekim muayeneniz
- Teşhis ve Tanı amaçlı incelemeler için yaptığınız masraflar
- İlaçlar harcamalarınız
- Fizik tedavi masraflarınız

Özel sağlık Sağlık sigortanızı bir an önce yaptırmak veya vadesi dolmuş poliçenizi hemen yenilemek için Sigortakolay.net den trafik sigortası Özel Sağlık Sigortası teklifi alarak, farklı sigorta şirketlerinin aracınız ve size özel olarak vermiş oldukları fiyatlarını karşılaştırabilir, en uygun prim ile poliçenizi satın alabilirsiniz.

Sağlık Sigortası İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Sağlık Sigortası Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgler

Sağlık Sigortası Genel Şartlar