Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası nedir?

Seyahat Sigortası, hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatleriniz süresince kaza veya ani bir rahatsızlık sonucu ortaya çıkabilecek acil tıbbi yardım masraflarını, hastalık, kaza ve bagaj kaybolması, yolculuk iptalleri veya uçak seferinin gecikmesi gibi yolculuk risklerini, seyahat sigortası özel şartlarında belirtilen kapsam dahilinde poliçede belirtilen limitlerle karşılayan bir sigortadır.

Seyahat Sigortası süresi en fazla ne kadardır ?

Seyahat sigortası farklı gün ve sürelerde olabilir. En az bir haftalık, en çok 1 yıllık yapılabilir .

Yurtdışı Seyahat Sigortası Niçin Gereklidir ?

Yurtdışında başınıza gelecek herhangi bir kaza, sakatlanma veya hastalık halinde nereye başvuracağınızı bilebilirsiniz. Olası sağlık harcamalarını düşünerek eksra bir bütçe ayırmanıza gerek kalmaz. Seyahat sağlık sigortasını yurtdışı gezileriniz için mutlaka yaptırmalısınız. Yurtdışında bulunduğunuz sırada hastalık veya kaza halinde acil tıbbi yardım hizmetlerinin yanı sıra tedavi giderleriniz de poliçenizden karşılanabilmektedir. Poliçede yazan durumlarda, gerektiğinde seyahat sürenizin uzatılması, evinizle olan haberleşmenin sağlanması, bagaj kaybının telafisi ve ilaçların temini sağlanmaktadır.

Seyahat Sigortası Neleri Kapsar ?

 • Seyahatinizi iptal etmek durumunda kalırsanız, bu iptal işleminden dolayı ortaya çıkabilecek zararlarınızı güvence altına alabilirsiniz.
 • Uçak biletiniz, hava yolu şirketi tarafından ertelenirse veya uçuşunuz gecikirse, seyahat sigortası ile otel ve buna bağlı diğer giderlerinizin karşılanmasını sağlayabilirsiniz.
 • Yurtdışı seyahatiniz sırasında bir kaza geçirirseniz veya hastalanırsanız, yurt içinde yaptırmış olduğunuz sağlık sigortanız yurtdışında ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi karşılamayabilir. Bu durumda, bu tür sağlık harcamalarınız Seyahat sigorta poliçenizden karşılanır.
 • Bavullarınızın çalınması veya kaybolması rizikosunu güvence altına alabilirsiniz.
 • Yurtdışında meydana gelebilecek sakatlık ve vefat risklerini sigorta kapsamı altına alabilirsiniz.

Seyahat Sigortası Teminatları Tüm Sigorta şirketlerinde aynı mıdır ?

Seyahat sigortası teminatları tüm sigorta şirketlerinde aynı olmadığı gibi ödeyeceğiniz prim de şirketler arasında faklılık gösterecektir. Poliçenizde seçtiğiniz teminatlar ve limitler ödeyeceğiniz primi belirlemektedir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçebileceğiniz seyahat sigortası teminatları aşağıdaki gibidir.

Kaza sonucu vefat: Bu teminatın alınması durumunda; sigortalının seyahati sırasında Kaza sonucu vefat etmesi halinde poliçede belirtilen limitler dahilinde geride kalan kanuni varislerine vefat tazminat ödenir.

Kaza sonucu sürekli sakatlık: Bu teminatın alınması durumunda; sigortalıya , seyahati sırasında Kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde poliçede belirtilen limitler dahilinde , sakatlığın derecesine gore, Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir.

Yurtdışındaki seyahati süresince hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi tedavi giderleri: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının yurtdışı seyahati sırasında önceden var olan ya da kronik hastalıklar dışındaki bir nedenden dolayı hastalanması veya kaza geçirmesi halinde oluşan hastane, ameliyat ve tedavi masrafları poliçede yazılı teminat ve limitlerle karşılanır.

Seyahat sırasında hastalanma veya yaralanma halinde uygun bir tıbbi merkeze nakil giderleri: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının hastalanması veya yaralanması halinde ambulans ve refakatçi doktor giderleri verilen teminat kapsamında karşılanır.

Acil ilaç getirilmesi veya gönderilmesi giderleri: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunmayan ilaçların, ilgili doktor tarafından acil olarak yazılması ve sigortalıya gönderilmesi ile ilgili giderler , verilen teminat kapsamında karşılanır.

Yurtdışı seyahati sırasında hastalık veya yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılmasına bağlı giderler: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının daimi ikamet ettiği ülke dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, daimi ikamet ülkesi dışında kalış süresinin uzaması, hastalık veya yaralanma sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenirse, otel veya diğer konaklama giderleri teminat kapsamında karşılanır.

Konaklama süresinin uzadığı durumlarda aile üyelerinden birinin hastanenin bulunduğu yere seyahat giderleri: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının, hastanede belirli bir süreden fazla kalmasının gerektiği durumlarda ikamet ülkesinde hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları ve yurtdışında hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları teminat kapsamında karşılanır.

Seyahatteyken sigortalının evinde meydana gelebilecek bir hasar sebebiyle eve geri dönüş masrafları: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının seyahati esnasında evinde meydana gelebilecek hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama sonucunda oturulamaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması durumunda, eve geri dönüş masrafları teminat kapsamında karşılanır.

Seyahat süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının seyahati süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları karşılanır.

Yolculuk süresinde vefat halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüş organizasyonu ve giderleri: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının vefatı halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüşleri ile ilgili giderler teminat kapsamında karşılanır.

Teminat konusu tüm haller ile ilgili acil mesajların gönderilmesi giderleri: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının talebi üzerine yukarıdaki tüm teminatlar kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların gönderilmesi ile ilgili giderler teminat kapsamında karşılanır.

Seyahat esnasında kayıp bagajın bulunması halinde sigortalının evine veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesi giderleri: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının seyahati esnasında bagajının kaybolması halinde, bagajının bulunmasıyla ilgili yardım ve varış yerine ulaştırılmasıyla ilgili giderler teminat kapsamında karşılanır.

Tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmini: Bu teminatın alınması durumunda ; Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması ve 24 saat içinde bulunamaması halinde havayolu şirketinin kayıp raporu şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar bu teminat kapsamında karşılanır.

Yurtdışı seyahatleri esnasında hastalık ve kaza gibi durumlarda acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için nakit avans verilmesi: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının seyahati esnasında hastalık ve kaza gibi durumlarda acil nakit ihtiyacı teminat dahilinde karşılanır .

Vefat, doğal afet, mahkeme tanıklığı çağrısı, önemli bir kaza ve tıbbi müşahade gibi nedenlerle seyahatin iptal hallerinde iptal masraflarının karşılanması; Bu teminatın alınması durumunda; Sigortalının seyahati esnasında , vefat, doğal afet , mahkeme tanıklığı çağrısı , önemli bir kaza veya tıbbi müşahade gibi sebeplerle seyahati iptali halinde iptal masrafları karşılanır .

Sigortalının üzerinde bulunan para, çek veya seyahat çekinin üçüncü kişiler tarafından gasp ve hırsızlığının poliçenin teminat limitleri çerçevesinde tazmini: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının seyahati esnasında üzerinde bulunan uğrayacağı gasp ve hırsızlıklar teminat kapsamında karşılanır

Sigortalının kaza sonucu üçüncü şahıslara verebileceği bedeni veya maddi zararların poliçenin teminat limitleri çerçevesinde karşılanması: Bu teminatın alınması durumunda ; Sigortalının seyahati esnasında üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlar ile ilgili olarak sorumlulukları teminat kapsamında karşılanır.

Genel bilgi servisi: Bu hizmetin alınması durumunda ; Aşağıda belirttiğimiz genel bilgi servisi kapsamındaki seyahat sigortası teminatları sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir.

 • Tercüme bürolarının bilgisini verme,
 • Avukat referansı,
 • Ulaşım, tarife ve aktarma bilgileri,
 • Seyahat bilgileri,
 • Büyükelçilik ve konsolosluk bilgileri,
 • Rezervasyon bilgileri,
 • Turistik bilgiler,
 • Yurtdışı seyahatleri esnasında hastalık ve kaza gibi durumlarda acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için nakit avans verilmesi,
 • Vefat, doğal afet, mahkeme tanıklığı çağrısı, önemli bir kaza ve tıbbi müşahade gibi nedenlerle seyahatin iptal hallerinde iptal masraflarının karşılanması,
 • Seyahat süresince hukuki danışmanlık ihtiyacının organizasyonu,
 • Sigortalının üzerinde bulunan para, çek veya seyahat çekinin üçüncü kişiler tarafından gasp ve hırsızlığının poliçenin teminat limitleri çerçevesinde tazmini,
 • Sigortalının kaza sonucu üçüncü şahıslara verebileceği bedeni veya maddi zararların poliçenin teminat limitleri çerçevesinde karşılanması.

Seyahat Sigortası Kapsamında Sigortalının Yükümlülükleri Nelerdir ?
Seyahat sigortasında bir risk gerçekleştiğinde genel şartlara göre, sigortalı aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

1. İhbarının yapılması
Sigorta ettiren veya hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde sigortacıya yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Sigorta ettiren veya hak sahipleri ilgili ihbarda kazanın yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan doktordan kazanın gerçekleştiği durum ile bunun sonuçlarını bir rapor halinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdürler.

2. Tedaviye başlanması ve gerekli tedbirlerin alınması
Kazayı takiben derhal bir doktor çağırılarak gereken tedaviye başlanması ve sigortalının iyileşmesi için gerekli görülen tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sigortacı, her zaman sigortalıyı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirme hakkına sahiptir ve sigortalının bu muayene ve kontrollerin yapılmasına müsaade etmesi zorunludur. Sigortalının, tedavisi ve iyileşmesi hakkında sigortacının doktoru tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek önerilere uymaları şarttır. Yukarıdaki bu yükümlülükler kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar geçersiz olmaktadır. Yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve bu sebeple kaza sonuçlarının ağırlaştığı hallerde sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu tutulamaz.

3. Gerekli tüm belgelerin sigortacıya teslim edilmesi
Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza sonuçları ve tazminatın tespitiyle ilgili gerekli belgeleri sigortacıya sağlamakla yükümlüdürler.

Seyahat Sigortası İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Seyahat Sırasında Hasar Sonrası Yapacaklarınız

Seyahat Sigortası Genel Şartları