Last year we put 347,962 motorists back on the road. Total claims notified to Direct Line Motor from 01.07.11-30.06.12. Includes accidents, fire & theft and windscreen damage.

Ev Sigortası

Ev Sigortası Nedir?

Ev Sigortası evinizde beklenmedik veya ani bir şekilde meydana gelebilecek tüm hasarlara karşı koruma sağlayan bir sigortadır. Evinize Hırsız girebilir, sel veya su hasarı olabilir, siz ve aileniz yada evinizde çalışan yardımcılarınız kaza sonucu ölebilir sakat kalabilir tedavi olmaları gerekebilir . Son yıllarda Ev Sigortalarının tamamında ek fayda olarak sigortalılara sunulan asistans hizmetlerinin de kullanım oranının yükseldiği açıkça gözlenmektedir. Bu kapsamda ev sigortası yaptırmakla acil durumlarda çilingir , cam tamiri, bilgi servisleri gibi hizmetlerden ücretsiz ve belli bir limitle faydalanabilirsiniz. Üstelik poliçe teminatına giren herhangi bir hasar durumunda, sadece sizin evinizin değil komşularınıza verdiğiniz zararlar da şiketiniz tarafından karşılanabiliyor.

Niçin EV Sigortası Yaptırmalısınız?

Ev sahibi veya kiracı olun çoğunluk eşyalarınızın veya birikimlerinizin bulunduğu yuvanızı herhangi bir hasara karşı güvence altına almak için Ev Sigorta poliçesi alabilirsiniz . Üstelik bu iş için çok yüksek bir prim ödemeniz gerekmiyor . Sigorta Şirketleri özellikle ev paket poliçelerinin herkes tarafından alınmasını sağlamak için , ek faydalar ile hasar olsun olmasın kullanabileceğiniz hizmetleri ön plana çıkararak poliçeleri avantajlı hale getirmeye çalışıyorlar.

Evinizde meydana gelebilecek bir hasar sonucunda , yapacağınız harcamalar , Sigorta priminizin kat kat üstünde olacaktır . EV Poliçenizi düzenli olarak yaptırmak için ayıracağınız küçük bir bütçe ile tüm eşyalarınızı , mücevherlerinizi, bina olarak evinizi , ev sahibi veya kiracı olarak sorumluluklarınızı , komşularınıza ait sorumluluklarınızı da güvence altına almış olacaksınız .

Ev Sigortası ile Teminat altına alınan Riskleriniz nelerdir ?

EV sigortası ile Bina ve Eşyalarınız sigorta kapsamında teminat altına alınabilir .

*Ev Sigortaları Genel olarak Paket Poliçe şeklinde düzenlenmektedir. Her bir Sigorta Şirketinde, Paket içindeki teminatlar, limit ve içerik açısından farklılıklar göstersede , tüm şirketlerde ana teminat sigorta yangın riski için verilir. Yangın teminatı yangının, yıldırımın ve infilakın neden olduğu zararları güvence altına alır.

Ev Paket Sigortalarında , Yangın teminatına ilave olarak verilen ek teminatlarla police genişletilerek daha fazla risk güvence altına alınmaktadır.

Ev Paket Poliçelerinde verilen ek teminatlar nelerdir ?

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler: Bu tür hareketlerin neden olacağı zararları güvence altına alır. Her bir hasarda, hasar bedelinin %5'i (yüzde beş) oranında muafiyet uygulanır.

Sel/su baskını: Sigortalanan evin civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması ile olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına alır.

Cam kırılması: Bu teminat sabit ve dik durumda takılı olan cam ile aynaların kırılması sonucunda meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Ferdi kaza: Sigortalının riziko adresinde poliçe kapsamı çerçevesinde gerçekleşecek bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde lehdarına, sürekli olarak sakat kalması halinde kendisine poliçede belirtilen limitler ve genel şartlar dahilinde tazminat ödenir.

Hırsızlık: Hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alır.

Yardım hizmetleri: Su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri ile acil servis ve irtibat hizmetleri verilmesini sağlar.

Enflasyondan korunma: Bu teminat enflasyon ortamında bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar. Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır. Ancak hasar tarihinde seçilen oran Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıklamış olduğu oranın üzerinde ise DİE'nin oranı baz alınır.

Deprem ve yanardağ püskürmesi: Deprem ve yanardağ püskürmesinin sigortalı değerler üzerinde doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır. Deprem hasarlarında öncelikle zorunlu deprem sigortası (DASK) limiti dahilinde ödeme yapar. DASK poliçesi DASK tarafından belirlenen bir üst limite kadar güvence sağlar. Bu bedeli aşan kısım için ev sigortası kapsamında yer alan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının isteğe bağlı olarak alınması gerekir. Aile reisi sorumluluğu: Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin, sigortalı mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede yazılı limitlerle karşılar.

Dahili su: Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.

Yer kayması: Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak hasarları güvence altına alır.

Araç çarpması: Kara ve hava taşıtlarının sigortalı eve çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Fırtına: Fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Duman:Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan dumanın neden olduğu zararları güvence altına alır.

Kar ağırlığı: Yoğun yağıştan sonra çatı üzerinde biriken kar, ağırlığı nedeniyle çatıya ve bina ile içindeki eşyalara zarar verebilir. Kar ağırlığı teminatı bina ve içindeki sigortalı değerlerde meydana gelen hasarları güvence altına alır.

Yangın mali mesuliyet ve kira kaybı: Sigortalının, kiracının ve mal sahibinin sorumluluklarından doğan bir hasar sonucunda birbirlerine karşı verebilecekleri zararları güvence altına alır.

Enkaz kaldırma: Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır.

Alternatif ikametgah değişikliği masrafları: Bir hasar sonucu sigortalı evin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, hasarlı evin tamiri ve yeniden inşası sürerken kullanılan diğer evin kullanma maliyeti poliçede belirtilmiş teminat ve limiti dahilinde karşılanır.

Ev Hasarlarında Sigortalının Yükümlülükleri Nelerdir?

Evinizde meydana gelen bir hasar ile ilgili olarak yapmanız gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

• Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiğiniz tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde sigortacınıza durumu bildiriniz .

• Nasıl olsa police yaptırdım demeden hasar gerçekleşirken ve sonrasında sigortalı değilmiş gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından size verilen talimata elinden geldiği kadar uymalısınız .

• Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermelisiniz .

• Zorunlu haller dışında hasar konusu yer veya değerlerde bir değişiklik yapmamalısınız. Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeli , zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasında yararlı olabilecek ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermelisiniz.

• Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, makul bir süre içinde sigortacıya vermelisiniz .

• Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerin, sigortalı yer veya değerler ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermelisiniz.

• Sigortalı yer veya değerler üzerine de başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmekle yükümlüsünüz.

Ev Paket Sigortanızı bir an önce yaptırmak veya vadesi dolmuş poliçenizi hemen yenilemek için Sigortakolay.net den Ev Paket Sigortası teklifi alarak, farklı sigorta şirketlerinin aracınız ve size özel olarak vermiş oldukları fiyatlarını karşılaştırabilir, en uygun prim ile poliçenizi satın alabilirsiniz .

Ev Sigortası İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler

Ev Sigortası Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgler

Ev Sigortası Genel Şartları