Last year we put 347,962 motorists back on the road. Total claims notified to Direct Line Motor from 01.07.11-30.06.12. Includes accidents, fire & theft and windscreen damage.

DASK

DASK Nedir?

“DASK” “Doğal Afet Sigortaları Kurumu”nun kısaltılmış ismi olup, DASK Sigortası , DASK’ın yönettiği “Zorunlu Deprem Sigortası”dır. Zorunlu Deprem Sigortası , halk arasında “DASK” Poliçesi olarak tanımlanmaktadır. DASK, kanunen yaptırılması zorunlu bir poliçedir. Zorunlu deprem sigortası'nın amacı meydana gelebilecek deprem riskine karşı bina sahiplerinin zararlarını karşılamaktır. DASK sigortası bulunmayan evlerin sigorta kapsamındaki doğal afetler sonucu oluşan hasarlarına ilişkin ödeme yapılmaz. Ayrıca Devlet herhangi bir deprem sonucunda oluşan zararlarda Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi olmayanlara devlet hiçbir şekilde yardım etmeyecektir.

Tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması sırasında evin “DASK poliçesi olması şartı” aranmaktadır.

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası, deprem ile depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde oluşturacağı maddi zararları Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

DASK Poliçeleri ile ilgili tüm düzenlemeler Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılmaktadır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, kâr amacı gütmeyen, işlerini sigorta tekniğine uygun olarak yöneten bir kurumdur, ve Hazine Müsteşarlığı’nca denetlenir.

DASK’ın kurulum amacı nedir ?

Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir Devletin Sigorta Şirketlerini desteklidiği bir sistemdir . Kısaca DASK denilen bu Zorunlu Sigorta sistemi ile ,

• Kapsam dahilindeki tüm evler Deprem riskine karşı Sigortalanabilecektir.
• Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yük azalacak ve bu konuda bir fonlama sistemi oluşturulmuş olacaktır.
• Devlet , Sigorta sektörü ve vatandaş ortak bir biliç ile hareket edecek ve toplum genelinde sigorta bilinci gelişecektir.
• Zorunlu olması dolayısıyla DASK poliçesiz ev kalmayacaktır.

DASK Poliçesi primi Sigorta şirketlerine gore farklı olabilir mi ?

DASK sigortasında poliçe bedeli binalar için sabit olduğundan, sigorta şirketleri arasında ödenecek prim açısından fark bulunmamaktadır.

DASK Teminatları Nelerdir?

DASK Poliçesi , belediye sınırları içinde kalan meskenler için yapılır .

Bir deprem sonucunda meydana gelmiş olan yangın, infilak, tsunami, yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile birlikte temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere binaya ait kısımlarda meydana gelen hasarlar da DASK tarafından, sigorta bedeline kadar sigorta teminatı kapsamında değerlendirilmektedir.

DASK Sigortası İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

DASK Sigortası Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgler

DASK sigortaları Genel Şartları