Seyahat Sigortası

Seyahat Sırasında Teminat Kapsamındaki Hasar Sonrası Yapmanız Gerekenler

  • Tazminata sebep olan olay vuku bulduktan sonra sigorta şirketinizi arayarak durumu bildiriniz.
  • Tüm yazışma ve görüşmelerde dosya numarası kullanılacağından, dosya numaranızı görüştüğünüz kişiden mutlaka alınız.
  • Sizden talep edilen orjinal hasar evraklarını ve tazminat beyan formunu doldurarak en kısa sürede sigortacınıza ulaştırınız.
  • Tazminat ödemeleriniz için, Sigorta şirketi tarafından ilgili tazminat beyan formu üzerine banka adını, şube adını/kodunu ve hesaba ait IBAN’ı nız istenebilir.
  • Faks ile göndermek istediğiniz evrakın üzerine dosya numarası ve alıcının ismini yazarak yazmayı unutmayınız ve faksın ulaştığından emin olunuz .
  • Tazminatın sigortalı dışında bir kişi tarafından tahsili istendiği durumda noterden tasdikli ve "ahzu kabza sulh ve ibra”ya yetkili bir vekaletname almanız gerekmektedir. Aksi takdirde tazminatın başka bir şahıs tarafından tahsili mümkün olamamaktadır.

Seyahat Sigortası İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Seyahat Sırasında Hasar Sonrası Yapacaklarınız

Seyahat Sigortası Genel Şartları