Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

  • Sigortalının daimi ikamet adresi TÜRKİYE olmalıdır.
  • Sigorta başvurusunun ve sigorta sözleşmesinin, sigortalının seyahata başlamadan önce yapılması zorunludur.
  • Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen teminatların geçerli olduğu bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar.
  • Sigorta Sözleşmesi, poliçede belirtilen başlama tarihinden itibaren yine poliçede belirtilen süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Sigorta Sözleşmesi’nin teminatları, seyahatin bitip Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar devam eder. Seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasıyla bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen BÖLGE’ye yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar.
  • Tazminatın teminat kapsamında olabilmesi için her türlü akut hastalık ve kazanın, poliçe geçerlilik süresi içerisinde olması gerekmektedir.
  • Poliçe iptali, seyahata gidilmediği durumlarda, seyahat başlangıcından 24 saat önce başvurulması ve poliçenin sigorta şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir, prim iade edilir.
  • Sigorta , primin tamamının peşin olarak ödenmesi ve poliçenin teslimi ile geçerli hale gelir.Yolculuk başladıktan sonra düzenlenen Sigorta Sözleşmesi ,prim ödenmiş olsa dahi geçersizdir.
  • 18 yaşından küçükler, sigorta ettiren 18 yaşından büyük olmak koşuluyla tek başına sigortalanabilir.

Seyahat Sigortası İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Seyahat Sırasında Hasar Sonrası Yapacaklarınız

Seyahat Sigortası Genel Şartları