SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA HABERLER


2014’te Özel Sağlık Sigortasında Neler Değişiyor !

Hazine Müsteşarlığı, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ile, sigortacılar ve sigortalılar için son derece önemli olan değişiklikler hazırladı. Bu değişikler 2014 yılının Nisan ayı sonunda yürürlüğe girecek.

2014 Özel Sağlık Sigortası Değişiklikleri

  • Yeni yönetmelikle beraber sigortalıya her değişikliği poliçede belirtme zorunluluğu getirilecek.
  • Mevcut yönetmelikte özel sağlık sigortası yaptıran kişi sigortalıyken herhangi bir hastalıkla karşılaşırsa sigorta şirketleri ek prim uygulayabiliyor. Yeni yönetmelikle birlikte bu uygulama kaldırılacak. Sigorta şirketleri teminatları sigortalının aleyhine değiştiremeyecek.
  • Sigorta şirketleri ömür boyu yenileme garantisi alan kişiyle ilgili değişiklik yapamayacak. Sigorta teminatlarında değişiklik yapmak istiyorsa da poliçede ‘ömür boyu yenileme garantisi’ yazamayacak. Ayrıca sigorta şirketi sürprim de uygulayamayacak.
  • Mevcut yönetmelikte özel sağlık sigortası yaptıracak kişinin onayının ve imzasının olması yeterliyken yeni yönetmelikte, 18 yaşını doldurmuş tüm sigorta yapılacak fertlerden imza alıncak, 18 yaş altı kişilerde ise vekili olarak ebeveyni imzalayabilecek.
  • Yeni yönetmelikle birlikte Sağlık Bakanlığı Medula’ya (kamu kurumlarından sigortalı bilgilerinin alındığı merkez) erişim için izin veriyor. Medula’da bilgiler Sagmer’e aktarılacak. Sigorta şirketleri bu verilerin dışında başka bilgiler de edinmek istiyorsa sigortalıdan onay alacak fakat bu işlemlerin tüm masrafı sigorta şirketine ait olacak. Sigortalı erişim izni vermezse tüm bu işlemleri sigortalı kendisi yapacak ve masraflarını yine kendisi ödeyecek.
  • Özel şartlar değiştiğinden dolayı özel sağlık sigortası başvuru formu da değişecek.

Sağlık Sigortası İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Sağlık Sigortası Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgler

Sağlık Sigortası Genel Şartlar