Last year we put 347,962 motorists back on the road. Total claims notified to Direct Line Motor from 01.07.11-30.06.12. Includes accidents, fire & theft and windscreen damage.

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası ile ilgili bilmeniz gerekenler

Sağlık Sigortalarında Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Sağlık Sigortaları bir yıl sürelidir. Sigorta şirketleri ilk yılını tamamlayan sigortalılara yaptıkları risk değerlendirmesi sonucu ömür boyunca özel sağlık sigortasının yenileneceği garantisini (ÖBYG) verebilmektedirler. Sigorta Şirketleri bu garanti hakkını farklı bekleme süreleri sonunda verebilmektedirler. Bazı şirketler ilk yıldan sonra, bazı şirketler ise sonraki yıllarda poliçenin yenileme döneminde bu garantiyi verebilmektedir. Özel sağlık poliçesi satın alırken bu hakkınızı kacıncı yılın sonunda elde edeceğiniz bilgisini mutlaka öğrenmelisiniz.

Ömür boyu yenileme garantisine hak kazandıktan sonra ortaya çıkacak rahatsızlıklarınızdan dolayı yeni poliçeye istisna ya da ek prim uygulamaz. Ancak ürüne ait poliçe özel şartlarında ve primlerinde değişiklikler yapılabilmektedir.

Sağlık Sigortası İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Sağlık Sigortası Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgler

Sağlık Sigortası Genel Şartlar