Trafik Sigortası

Trafik Sigortalarında Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgeler

TRAFİK VE İHTİYARİ SORUMLULUK SİGORTALARI

Maddi hasarlarda:

 • Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli,
 • Mağdur aracın ruhsat fotokopisi, o Mağdur aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi,
 • Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
 • Poliçe fotokopisi,
 • Hasarlı aracın fotoğrafları,
 • Sigortalı araç sürücüsünün Alkol raporu tasdikli,
 • Sigortalı araç sürücüsünün Ehliyet fotokopisi, o Sigortalı araç ruhsat fotokopisi.

Bedeni hasarlarda :

 • Yaralanma
 • Maluliyet
 • Ölüm

Yaralanma durumunda:

 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Reçete, Fatura, Makbuz).

Maluliyet Durumlarında:

 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Maluliyet % sini gösteren Maluliyet Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak),
 • Malülün kazanç durumunu tevsik edici belge.

Ölüm durumunda:

 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Ölüm muayene zaptı,
 • Veraset ilamı,
 • Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge.

Sigortalımız tarafından Mahkeme Kararı neticesi Ölen kişinin yakınlarına ödeme yapılmışsa:

 • Mahkeme kararı,
 • İcra emri,
 • Ödeme makbuzları.

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

Trafik Sigortası Teminat Limitleri

Trafik Sigortalarında Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgeler

Trafik Sigortası Genel Şartları