TRAFİK SİGORTASI HAKKINDA HABERLER


Zorunlu Trafik Sigortası 2014’te Değişiyor !

Zorunlu trafik sigortası, Trafik Karayolları Kanunu’na göre trafiğe çıkan her motorlu taşıtın yaptırmakla zorunlu olduğu bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortası kaza sırasında madur olan tarafın hasar ve teminatlarını karşılar.

Hazine Müsteşarlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe göre zorunlu trafik sigortasının şartları değişti.

Zorunlu Trafik Sigotasının 2014 Yılı Değişiklikleri

  • Sigorta şirketleri, 2014’den itibaren itibaren hasarsızlık indirim oranıyla prim artış oranını ve primlere uygulanabilecek en yüksek zammı şirketler belirleyecek. Yani, şirketler, gerekçelerini açıklamak kaydıyla, hangi sürücüye, hangi oranda indirim ve artırım yapacaklarını kendileri tespit edecek; aynı şekilde hasar yapan sürücülere de istedikleri oranda prim artışı uygulayabilecek. Hazine Müsteşarlığı sadece sigorta şirketinin mali durumunda sorun olduğunu gözlemler, şirketin belirlediği primin haksız rekabete yol açtığına inanır ya da sigorta şirketinin sigorta yapmaktan kaçındığına kanaat getirirse müdahale edebilecek.
  • Şirketler artık primleri aylık belirleyecek ve o ay içinde fiyatları değiştiremeyecek. Yani, bugün sigorta şirketinin sürücüye verdiği prim teklifi, 3 iş gününden az olmamak kaydıyla teklifin verildiği ay sonuna kadar geçerli olacak ve şirket, fiyatı değiştiremeyecek.
  • Yeni yönetmeliğe göre, şirketler uygulayacakları primleri, internet sitelerinde açıklamak zorundalar.
  • Sürücüler de zorunlu trafik sigortalarının süresi dolduğunda sigorta yenileme yapmak zorundalar. Sigortanın bitiş tarihinden itibaren yenilemenin gecikmesi durumunda, her ay için primin yüzde 5’i oranında ceza ödenecek. Ancak bu ceza tutarı toplamda primin yüzde 50’sini geçemeyecek. Aynı şekilde ilk kez araç sahibi olan sürücüler de trafik sigortası yaptırmamaları halinde aynı cezayla karşı karşıya kalacak.
  • Uyguladıkları prim tarifelerini değiştirmek isteyen şirketler, tarifelerinde % 10 indirim ve % 250 artırım aralığında olması kaydıyla primleri serbestçe belirleyebilecek. Sigortada sahte hasara karışmış, sürücüler için ise uygulanacak prim zammı % 500 olacak.

Trafik Sigortası Teminat Limitleri

Trafik Sigortalarında Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgeler

Trafik Sigortası Genel Şartları